Mantelzorgers

Als Mantelzorger wordt u steeds zwaarder belast en de zorg is niet altijd meer alleen op te brengen.

Het kan zijn dat uw echtgenoot/echtgenote of partner min of meer zorgbehoevend is. Dan is het juist prettig dat u bij elkaar kunt blijven wonen en niet hoeft te worden gescheiden doordat hij of zij gedwongen moet verhuizen naar een verpleeghuis.

Als dochter of zoon heeft u uw eigen gezinssituatie en daardoor heeft u niet altijd de gelegenheid om dag in dag uit voor uw zorgbehoevende ouder(s) klaar te staan. Daarom kan professionele ondersteuning welkom zijn.

 

Neem contact met mij op, dan help ik u met het inschakelen van een professionele mantelzorgondersteuner.

Residences, Producten en Services om Langer Thuis te blijven wonen